Gerard van der Holst – voorzitter
E-mailadres: voorzitter@reestkerk.nl

Margot Vissinga – secretaris
E-mailadres: secretaris@reestkerk.nl

Enno Themmen – penningmeester
E-mailadres: penningmeester@reestkerk.nl

Marjan Ouwejanexposities
E-mailadres: activiteiten@reestkerk.nl

Harry Bijkercommunicatie
E-mailadres: communicatie@reestkerk.nl

Evert van Zoelen is onze gastheer en bereikbaar voor informatie en beschikbaarheid van het kerkgebouw en de Reestkamer.

Telefoon: 06-1281 4421

E-mailadres: coordinator@reestkerk

Ons financieel jaaroverzicht 2019 kunt u hier downloaden: klik hier

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, noch een onkostenvergoeding. Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting.

Voor het doel van onze stichting zie het uittreksel van de oprichtingsakte.