kerk1

De stichting heeft ten doel het instandhouden van de Reestkerk, inclusief het monumentale van Loo orgel.

De stichting zal de doelstelling verwezenlijken door:
1. het verwerven van financiële middelen en het beheer hiervan;
2. het promoten van waardig multifunctioneel gebruik van de Reestkerk.

Daarbij is de steun van onze donateurs onontbeerlijk. Niet alleen zorgen zij voor een financieel gezonde basis; door de bijdragen van onze donateurs voelt het bestuur zich gesteund bij het bereiken van boven gestelde doelen.

De Stichting Vrienden van de Reestkerk  is aangewezen als een culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Belastingvoordeel

De Stichting heeft als culturele ANBI een aantal belasting voordelen voor haar donateurs / erflaters.
Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Omdat de St. Vrienden een culturele ANBI is mag u voor de berekening van de fiscale aftrekpost de gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geld een maximum van € 1.250,=
Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Wilt u meer weten over de voordelen om een gift/ schenking etc. te doen dan kunt u uw vraag mailen naar onze penningmeester.

Print en vul het formulier in voor uw donatie.