De stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’, in 2010 in het leven geroepen, zet zich in voor behoud van het Rijksmonument “de Reestkerk” (1852), de Reestkamer (2014) en het monumentale Van Loo orgel (1867).

Om het behoud van de schitterende Reestkerk en Reestkamer, gelegen in het mooie Reestdal, te realiseren is het mogelijk de Reestkerk en Reestkamer te huren.

Er kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden waardoor een zo groot mogelijk publiek de sfeer van de Reestkerk en Reestkamer kan proeven. Te denken valt aan o.a. aan symposia, kamermuziek, optreden van een koor, kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, burgerlijk huwelijk en geregistreerd partnerschap, exposities en workshops. Ook workshops in de natuur rondom de kerk zijn mogelijk.

Door het verwerven van financiële middelen en het beheer daarvan willen we het behoud van de Reestkerk realiseren.

Visie

De stichting wil de naam “Reestkerk” als merknaam in de markt zetten. Deze naam  staat voor hoge kwaliteit van hetgeen de Reestkerk biedt. De naam “Reestkerk” moet een begrip worden voor mensen als schitterend rijksmonument met een brede sociaal-cultureel-maatschappelijke functie.

Strategie

Een goede strategie is nodig om onze missie te doen slagen. Hiertoe hanteren wij de volgende overwegingen;

Ps. De stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan de Stichting Vrienden van de Reestkerk fiscaal extra voordelig zijn.