reestkerk-header-visie

Juli 2020

De stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’, in 2010 in het leven geroepen, zet zich in voor behoud van het Rijksmonument “de Reestkerk” (1852), de Reestkamer (2014) en het monumentale Van Loo orgel (1867).

De eerste statuten waarin dit beschreven is dateren van 17 maart 2010. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 18 september 2020.

De Reestkerk en Reestkamer zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Oud Avereest Balkbrug.

De Stichting Vrienden van de Reestkerk en Reestkamer huurt de Reestkerk en Reestkamer van de Protestantse Gemeente Oud Avereest Balkbrug en exploiteert het geheel.

Het onderhoud van het onroerend goed wordt geregeld door de Protestantse Gemeente.

Door laatste de statutenwijzigingen en een convenant tussen de Protestantse Gemeente en de Stichting Vrienden van de Reestkerk en Reestkamer kan de stichting als zelfstandige eenheid functioneren.

Om het behoud van de schitterende Reestkerk en Reestkamer, gelegen in het mooie Reestdal, te realiseren is het mogelijk de Reestkerk en Reestkamer te huren van de Stichting.

Er kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden waardoor een zo groot mogelijk publiek de sfeer van de Reestkerk en Reestkamer kan proeven. Te denken valt aan o.a. aan symposia, kamermuziek, optreden van een koor, kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, burgerlijk huwelijk en geregistreerd partnerschap, exposities en workshops. Ook workshops in de natuur rondom de kerk zijn mogelijk.

Door het verwerven van financiële middelen en het beheer daarvan willen we het behoud van de Reestkerk realiseren. Bij de strategie wordt vermeld hoe de financiële middelen worden verkregen en hoe het vermogen beheerd en besteed wordt.

Visie

De stichting wil de naam “Reestkerk” als merknaam in de markt zetten. Deze naam  staat voor hoge kwaliteit van hetgeen de Reestkerk biedt. De naam “Reestkerk” moet een begrip worden voor mensen als schitterend rijksmonument met een brede sociaal-cultureel-maatschappelijke functie. Door meer naamsbekendheid verwacht de stichting dat de Reestkerk en Reestkamer vaker verhuurd kunnen worden.

Strategie

Een goede strategie is nodig om onze missie te doen slagen. Hiertoe hanteren wij de volgende overwegingen;

Ps. De stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 8222.07.850) waardoor giften aan de Stichting Vrienden van de Reestkerk fiscaal extra voordelig zijn.